Top 25 Cigar 2016 – Cigar Aficionado

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào dịp cuối năm, tạp chí Cigar Aficionado - một tạp chí chuyên về cigar danh tiến thế giới - đưa ra bảng danh sách 25 "a...