Tranh vẽ Columbus và thuỷ thủ đoàn

Lịch Sử Cigar

Thuật ngữ "xì gà" trong tiếng Việt được phiên âm từ từ tiếng nước ngoài là "cigar" từ ngày bắt nguồn từ tiếng nguyên thủy sikar của ngôn ngữ Yucatec n...