Trà và Cigar

Chuyện pairing cigar (kết hợp cigar với một loại thức uống) riêng ở VN có khá nhiều điều để kể. Tuy nhiên, hôm nọ Kal vô tình đọc được bài viết này củ...